ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

На 11.06.2018 година во Тирана беше организирана последна конференција за проектот „Readers of the Future“ со учество на македонските и италијанските партнери, издавачи, библиотекари, културни ...