На 11.06.2018 година во Тирана беше организирана последна конференција за проектот „Readers of the Future“ со учество на македонските и италијанските партнери, издавачи, библиотекари, културни ...

04.05.2018. Уште во раните часови започна натпреварот за деца по групи за илустрирање приказна. Децата имаа можност да ја изразат својата креативност и имагинација и истите да ги пренесат на хартија....

На Факултетот за уметности дојдоа и студентите од Педагошкиот факултет при Универзитетот Тетово во Тетово, кои исто така присуствуваа и на презентацијата на тема „Енигматиката како ...

На Факултетот за уметности дојдоа и студентите од Педагошкиот факултет при Универзитетот Тетово во Тетово, кои исто така присуствуваа и на презентацијата на тема „Енигматиката ...

2.05.2018 беше организирана дебата со децата посетители на тема „Каква книга сакам да читам“ која предизвика огромен интерес и задоволство кај децата кои сакаа да ги искажат своите омилени книги...

02.05.2018 Изложбата беше организирано посетена од учениците од основното училиште „Наим Фрашери“ и „Кирил и Методиј“ на кои им беа прикажани илустрациите и заедно со модератор...