ПАТУВАЧКА ИЗЛОЖБА

Делата (скиците, илустрациите итн.) на илустраторите на книгите за деца од трите земји ќе бидат дел од заедничка патувачка изложба што ќе биде поставена во Тирана, во Поцуоли и во тетово. Во текот на седум дена, широката публика во Албанија, Италија и во Македонија ќе може да ја посети оваа изложба во својата земја. Целта на патувачката излоѓба е да ги промовира илустраторите чии дела ќе бидат претставени во трите земји, на тој начин создавајќи нова публика и можности за соработка.

Flyer-001
Flyer-002

ПАТУВАЧКА ИЗЛОЖБА