Imazhi, figura, kopertina e bukur jane pjese te pandashme dhe me peshe ne librin per femije. Prandaj ne festival u zhvilluan edhe mjaft laboratore artistike me teme librin.
#Readersofthefuture #creativeEurope #Festivaliperfemijedheterinj

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.